Dette er en gratis og ikke bindende forespørsel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Fyll inn informasjon, vi gir deg tilbud inne 48 timer på din bolig.

Address

Sted

Postnummer

Dette er en gratis og ikke bindende forespørsel

Name

Telefonnummer

Epost

Velg type eiendom

Eierform

Hvilken etasje

Informasjon om boligen

hvordan er kjøkken?

Hvordan er badet?

Har du parkering?

Home Properties

Har boligen noen av følgende? (kan velge flere)

Har boligen hatt noe av disse (kan velge flere)

Felleskostnader/Gjeld

Hva er felleskostnadene pr måned?

Er det fellesgjeld og hvor mye er den på? (Om du ikke vet hvor mye fellesgjelden er på bare skriv ja

Dette er en fri og ikke bindende foresporsel

Ca størrelse kvadratmeter

hvordan er boligen generelt?

Når ønsker du selge?

Hvem er du?

Ønsker du å tilføye noe ?

Hvordan pris ser du for deg fra-til på boligen

Ønsker du å tilføye noe ? (Valgfritt)