Informasjon om boligen

Informasjon om tilstand på boligen

Fasiliteter og tilstand

Gjeld/flelleskostnader

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dette er en fri og ikke bindende forespørsel

Address

Sted

Postnummer

Gardsnummber-Bruksnummer

Kontaktinformasjon

Navn

Telefonnummer

Epost

Velg type eiendom

Eierform

Hvilken etasje

Informasjon om tilstand på boligen

hvordan er kjøkken?

Hvordan er badet?

Har du parkering?

Fasiliteter og tilstand

Har boligen noen av følgende? (kan velge flere)

Har boligen hatt eller har noe av disse (kan velge flere)

Felleskostnader/Gjeld

Hva er felleskostnader pr måned? ( om du er usikker bare skriv ca)

Er det fellesgjeld og hvor mye er den på? (Om du ikke vet hvor mye fellesgjelden er på bare skriv ja)

Når ønsker du å selge boligen?

Ca størrelse kvadratmeter

hvordan er boligen generelt?

Når ønsker du selge?

Hvem er du?

Ønsker du å tilføye noe ?

Hvordan pris ser du for deg fra-til på boligen

Ønsker du å tilføye noe ? (Valgfritt)