Vi vet at det kan være vanskelig med et dødsbo. Derfor vil vi hjelpe deg på best mulig måte. Noen av tiltakene er at vi tar over boligen som den er, med eller uten innhold. Om det er slik at du ønsker noe av innholdet i boligen ordner vi med flytting av disse tingene.

Om det er slik at boligen må saneres, vil ikke dette være noe problem.  Vi vil gjøre alt vi kan og er villlige til å strekke oss langt for å gjøre overdragelsen av boligen så lett som mulig.