Ja, det er det, men ikke når du bruker oss. Vi tar bort stresset med salget. Du slipper visninger, venting på oppgjør og alt det andre negative man kan knytte til salgsprosessen. I praksis kan det gå helt ned til et par uker fra vi signerer kjøpsavtale til du har pengene på konto. Ganske så smidig.