Ja, all informasjon vi mottar av deg behandles konfidensielt.