Det er ikke mulig å sammenligne med markedspris før etter at leiligheten eller huset ditt selges i det åpne markedet. Det vi kan gjøre er å vise deg tilsvarende salg i området, slik at du selv kan gjøre en vurdering om prisen vi tilbyr er god. Husk å regne med utgifter til megler og andre mulige fremtidige utgifter ved eventuell reklamasjon når du sammenligner.