Vi benytter oss av et eiendomsoppgjør firma. Dette er da et uavhengig selskap som kun tar seg av oppgjør, kontrakter og det formelle rundt boligsalg. De jobber også til daglig for flere annerkjente eiendomsselskaper i dag og har godkjenning hos finanstilsynet.