Ja det gjør vi. Det vil kunne ta lengre tid for oss å komme frem til en pris.