Ja det gjør vi. Men vil kunne ta lengre tid for oss å komme med et tilbud.