Når du har akseptert endelig tilbud og dato er satt.