Sjekke boligverdi før salg

Det finnes i dag flere tjenester på nett for å sjekke hva du ville kunne få for boligen din. For å finne riktig boligverdi, anbefaler vi å bruke finn.no. De har en egen funksjon for å se tidligere solgte boliger, de siste 12 månedene. Bare gå inn på en bolig i samme område som din, og velg en tilsvarende bolig. Trykk på prisstatistikk.  Da får du opp hva solgte boliger i området ditt ble lagt ut for i løpet av inneværende år. Dette er nyttig informasjon, som du kan bruke til å finne riktig boligverdi før du selger. Du kan skrive opp prisene på et ark, eller i Excel, slik at du har bedre oversikt.

For øyeblikket oppgis prisen per kvadratmeter (P-rom). Ofte ser søylediagrammet ut som en slags normalkurve, og det er her du må bestemme deg for om boligen din har normal standard, eller høyere standard enn vanlig. Har du ekstra høy standard, vil prisen på boligen din normalt ligge ut mot høyre i grafen, der prisen per kvadrat er høy, og motsatt.

Virdi.no er også en fin tjeneste for å se hva boliger er omsatt for. Det kan hjelpe deg med å sette boligverdi for egen bolig. Bare søk frem adressen din, og se hva andre boliger i nærheten ble solgt for. Du får opp et kart, og kan klikke på adresser merket med rødt. Da ser du hva boligen ble solgt for, og når. Virdi har også eget estimat, som du kan se.

Hvordan vurderer jeg standarden opp mot boligverdi?

Standard på boligen er en ting, men også beliggenheten er viktig. Har du utsikt? Har du egen balkong eller hage? Hvis du har hage, er den på en flat tomt, eller i en skråning. Hvor stor er tomten? Tenker du å investere i boligstyling? Det er mange parametere her. Alt er viktig for å bestemme boligverdi. I byer er det også avgjørende for boligverdien hvilken etasje leiligheten befinner seg i. Og om den har balkong eller ikke. 1. etasje har normalt sett lavere pris enn 2. etasje. Og bor du høyere er det avgjørende for prisen om du har heis.

Deretter er solforhold viktig, og generell standard på innredningen. Skolekrets avgjør kjøp for mange, og selvfølgelig område. Adresse er viktig. I Oslo er leiligheter på Grünerløkka dyrere enn de som har adresse på Grønland. Det er også viktig å vite om det er planlagt bygningsarbeid nær boligen i løpet av de nærmeste årene. Å flytte rett inn i en «byggeplass» er som kjent ikke det noen ønsker seg.

Boligverdien og økonomi

Økonomi spiller inn også på boligverdien. Dyre felleskostnader i borettslag eller sameier er ikke alltid like populært. Dersom det planlegges storstilt renovering av bygningskroppen, vil dette trekke opp felles lån, og dermed bokostnaden på sikt. Informasjon om dette bør innhentes, og tas med i betraktning når du bestemmer boligverdien. Dette er også aktuelt for andre eierformer, som aksjelag eller selveier. Ved selveier er det du personlig som må holde leiligheten eller huset ved like, og alder på boligen spiller en meget viktig rolle.

Adkomst til boligen spiller også inn på prisen, og for boligverdi. Samt om det er enkelt å parkere i nærheten. Har boligen egen garasje? Eller parkeringskjeller?

Boligverdi bestemmes av markedet

Til syvende og sist er det markedet, og noen ganger litt flaks, som bestemmer den endelige boligverdien. Ved visning vil det være forskjell på prisen hvis det kun er noen få interessenter. Når mange byr, vil prisene naturligvis presses opp. Og markedet bestemmer om det er selgers eller kjøpers marked. Som vi alle vet har det de siste tjue årene stort sett vært selgers marked. Dette setter sitt preg på markedet, og det er viktig å ta alle punktene over i betraktning før du legger ut boligen din for salg. Lytt til megler, lytt til kjentfolk, og stol på deg selv.

Da vil du få satt riktig boligverdi, noe som er avgjørende for at du skal lykkes med salget. Og det er også avgjørende for eventuelt kjøp. For det er viktig å huske på at når du selger en bolig for å kjøpe en ny, er det i det samme markedet. Du kan få mye for boligen din, men husk at du også må regne med å betale mye når du skal kjøpe. Så langt er det ikke mange som har lykkes i å «slå» markedet. Man må følge egen magefølelse for salget, og for bestemmelse av boligverdien.