Vi kjøper boliger som må saneres.

Noen ganger er tilstanden på boligen så dårlig at sanering av boligen er eneste utvei. Det kan skyldes dårlig vedlikehold, samling av mange ting og/eller vannskader. Alder på boligen kan i noen tilfeller være en faktor, spesielt hvis råbygget er satt opp med treverk. Leiligheter av betong kan også måtte saneres, men da er det som regel snakk om vannskader eller alvorlig forsømt vedlikehold. Sanering av boliger kan i noen tilfeller være eneste mulighet. Den gode nyheten er at vi kjøper boliger som må saneres, slik at du slipper en omfattende prosess i etterkant.

Sanering av boliger og forurenset grunn

Når det er snakk om sanering av boligen dreier seg ofte om mer enn kun å rive et gammelt bygg. Noen ganger er grunnen forurenset, og da må marksanering gjennomføres. Det kan avdekkes gamle utslipp fra industri og næringsvirksomhet, og det må avdekkes om det er mulig å bo i området, eller at grunnen er så forurenset at miljøgifter kan tas opp i næringskjedene. Graving i slik grunn kan føre til spredning av miljøgifter, så bygging på slik grunn trenger tillatelse fra forurensningsmyndighetene.

Riving og byggavfall ved sanering av boliger

Vi kjøper boliger som må saneres, og du slipper å tenke på rivning og byggavfall. Dette er nødvendig for å gjøre plass til nye bygg, og det er naturligvis en krevende prosess. Hvis alt gjøres rett, kan mange materialer gjenbrukes, og miljøbelastningen blir mindre. Dette arbeidet er omfattende, og eksperthjelp er som regel nødvendig. Miljøfarlig avfall må sorteres ut, og regler og forskrifter må følges. Alt dette slipper du å tenke på ved sanering av boligen

Skadesanering ved sanering av boligen

Skadesanering er det som må gjøres for å ta vare på eller redde verdier etter for eksempel en vann- eller naturskade. Hvis du eier en bolig som har vært vannskadet, og det deretter har vært gjennomført skadesanering, er ikke dette noe hinder for å selge boligen til oss. Som alle vet kan vann føre til omfattende skader på bygg. Isolasjon og treverk må i mange tilfeller rives ut og fjernes, og våte bærekonstruksjoner er ikke høyt opp på listen over hva en ønsker seg i boligen sin. For mange blir det overveldende å rydde opp etter skade, og de velger da å selge boligen. Problemet kan være at kjøperne ikke står i kø, og da er det godt å vite at vi også kjøper slike boliger. Sanering av boligen er ingen hindring for salg.

Sanering av boligen på grunn av asbest

Asbest er fibrøse mineraler, og de består av hydrogen-magnesium-silikater. De er dessverre kreftfremkallende, så sanering i hus der det er asbest i tak eller vegger, krever spesialkompetanse. Arbeidstilsynet gir tillatelse til firmaer som kan sanere asbest, så dette er naturligvis noen en ikke må begynne på selv. Det skal også gjennomføres etterkontroll, for å sikre at støv med asbestfiber er fjernet. Vet du at sanering av boligen din må gjennomføres, og ønsker å selge? Ta kontakt med oss i dag. Vi kjøper som nevnt også boliger som trenger sanering. Les mer om sanering hos Byggforsk.

Og kjøpsprosessen vår er enkel og grei. Lurer du på hva du kan få i pris? Les mer her.