Vi kjøper selv om du har problemer med skadedyr i boligen

Det er mange som har forskjellige skadedyr i boligen, og kvier seg for å selge. Noen prøver å kvitte seg med problemet, uten å lykkes. Vi kjøper boliger selv om du har problemer med skadedyr. Årsaken er at vi har lang erfaring. Vi vet at mange skadedyr er der på grunn av forhold med boligen som kan ordnes. Det kan være fukt i vegger og tak, eller andre forhold som ikke er så enkle å fikse for et firma som driver med skadedyrkontroll. Som Huseierne skriver er er det typisk ni insekter som varsler om fukt i boligen. Noen av disse kan potensielt skade huset.

Til og med nye hus er utsatt, siden det dessverre skjer at konstruksjoner lukkes før fuktnivåene er lave nok. Da vil f.eks. muggsopp etablere seg, og i noen tilfeller oppstår råtesoppskader. Slike problemer, og andre problemer med fuktinntregning vil føre til at innsektene trives. Den gode nyheten for deg som selger er at innsektene som regel kommer til syne før problemene virkelig blir store. Fuktkrevende innsekter starter å trives når en når omtrent 55 prosent relativ fuktighet, og det er altså et tegn på at du kan trenge utbedringer.

Samtidig er det viktig å huske på at ved en gjennomgang av boligen før salg, med tilstandsrapport (som fra 1. januar 2022 er obligatorisk), vil problemer med skadedyr som regel avdekkes. Alternativt vil fuktmålinger vise at skadedyr høyst sannsynlig kommer til å bli et problem. Du kan slippe alle slike bekymringer hvis du lar oss ta oss av salget av boligen din, så ta kontakt i dag. Skadedyr i boligen har holdt mange boligselgere våkne, for når skadedyrkontrollen ikke får kontroll, hvordan skal man da få solgt boligen?

Skadedyr i boligen er ofte en hodepine

Hodepinen du får når du oppdager skadedyr kan kureres med Paracet, men kommer fort tilbake når bestanden ikke lar seg redusere. Mange boligeiere har slitt med forskjellige typer skadedyr. Vi sørger for å fjerne hodepinen din for godt ved å kjøpe boligen. Selv om det finnes både biller, sølvkre, veps, skjeggkre, veggdyr, mus, skruketroll, stirpet borebille, husbukk, saksedyr tusenbein, sukkermaur, stokkmaur eller støvlus.

Hvilke skadedyr i boligen kan du komme ut for?

Skjeggkrev kan være skadedyr

De mest vanlige i dag er Skjeggkre. Ifølge Sørlandet skadedyrkontroll AS gjennomføres det hvert år 8000 bekjempelser av skjeggkre hvert år i Norge. Det er et enormt høyt tall, og viser at problemet er stort. Ingen ønsker slike gjester, dessverre har ikke bekjempelsen full effekt. Bestanden vil aldri forsvinne helt, når den først er kommet i hus. Det beste er å prøve å unngå dette, men det er oftere lettere sagt enn gjort. Ofte kommer dyrene i hus i forbindelse med at de ligger i pappesker. Tips her er å pakke ut varer utendørs, og kaste pappen. Ikke lagre pappen i kjeller og på loft!

Sukkermaur ønsker du ikke i boligen

Et annet vanlig insekt er sukkermaur. Denne mauren, også kalt sort jordmaur, står for opptil 4000 bekjempelser årlig. Så de er et betydelig problem. Hvis de anlegger en tue eller reir innendørs, kan de skade byggematerialer og isolasjon av isopor. Det er heller ikke noe særlig å oppleve en invasjon av flygemaur på våren. Her må man gå grundig til verks, og bekjempe mekanisk med støvsuger, eller bruke små mengder insektmidler direkte i reiret. Husk å kast støvsugerposen etter bruk! 

Veggedyr er ganske vanlig

Veggedyr er skadedyr i boligen som du helst ikke ønsker deg. Det er opptil 2000 bekjempelser av dette hvert år, og dette er ekle dyr. De suger blod om natten fra oss mennesker eller fra dyr. De finnes i hele landet, og de er veldig vanlige på overnattingssteder. Da kan det være at du får dem med deg hjem. En skikkelig ubehagelig tanke. De overlever i månedsvis uten mat, og gjemmer seg i sprekker i senga, bak listverk etc. Gjennom forskjellige nymfestadier blir de voksne i løpet av et års tid. Det er mulig å bli kvitt, men tidkrevende. Her er steamer med høy temperatur og støvsuger stikkord. Samt insektpulver. 

Veps må unngås i boligen for mange

Veps er kanskje ikke noe du forbinder med skadedyr i bolig, men likevel står de for 1000 til 2500 bekjempelser årlig. Årsaken er nok at noen som har allergi kan dø av ett vepsestikk. Derfor ønsker de fleste av oss å få bukt med disse dyrene. Siden de også flyr til søppeldunker, før de prøver seg på grillmaten din, kan de spre smitte. 

Stokkmaur kan være utfordrende

Stokkmaur er et ganske stort problem i deler av landet. Opptil 1200–1500 personer får hvert år hjelp til å kvitte seg med disse plagsomme insektene. Den er den største mauren vi har i Norge, og den kan også gjøre skade. Mesteparten av skaden gjøres fordi den ønsker å etablere seg i boligen din! Fuktproblemer ligger ofte bak problemene, og de bruker 7–10 år på å etablere seg. Så oppdager du dette, er det smart å bekjempe stokkmaurene, så du slipper uønskede gjester på kjøkkenet, når de vandrer på jakt etter mat.

Stripet borebille er et typisk skadedyr i boligen

Et annet typisk skadedyr i bolig er stripet borebille. Den bekjempes så hyppig som 400–600 ganger per år. Ingen liker biller, og denne er spesielt ekkel, for den kan også fly! Den trives i treverk, der den går fra puppe til large og til slutt til bille. I prosessen spiser den treverk. Mange har sikkert sett små runde hull i treverket, typisk 1–2 mm. Dette er såkalte flygehull, og er et spor etter angrep av stripet borebille. Dette er ikke et skadedyr du ønsker i boligen din! Heldigvis er det mulig å bekjempe, men ikke alltid like lett. Varme- og/eller kuldebehandling er stikkord for bekjempelse.

Tysk kakerlakk 

Dessverre har vi kakerlakker i Norge, hver år bekjempes 400–600 tilfeller av tysk kakerlakk. Dette er den vanligste sorten i Norge. Den kan overleve og formere seg innendørs. Mange har sett kakerlakker i f.eks. Spania, og de er ikke noe vakkert syn. Hvis de er i leiligheten, vil de aller fleste gjøre hva de kan for å bli kvitt dem. Men det er ikke alltid så lett. Én hunnkakerlakk kan produsere opptil 6 eggkapsler med opptil 40 egg i hver kapsel. Etter 28 dager kan du dermed få opptil 240 nye kakerlakker.

Bruk pelsbille 

Brun pelsbille er et skadedyr i bolig de fleste ønsker å unngå. Hvert år bekjempes 100–280 tilfeller av dette i Norge. Denne billen blir 2,5–4 mm lang, er rundaktig, brun bak og svart foran. Antennene er ikke spesielt lange. Den liker seg der det er tørt og varmt, det vil si hjemme hos deg! Bank, under og langs lister i alle rom. De er raske til bens, og forflytter seg dermed kjapt. De kan leve av støv, så det er ikke alltid lett å bli kvitt dem. Og larvene utvikler seg på kun tre måneder. Rett og slett et ekkelt skadedyr i boligen.

Kles- og pelsmøll

Et annet skadedyr i bolig er kles- og pelsmøll. Denne møllen gjør mye skade på tekstiler. Den lever av ulltøy og pels, det vil si materialer som har sin opprinnelse fra dyr. Bomull og andre stoffer angripes ikke.

Husbukk bør man forsikre seg mot

Selv om den ikke er så vanlig, er den et skadedyr i bolig som en ikke vil ha i hus. Husbukk bekjempes opptil 100 ganger i året, og larvene spiser treverk. De trives i temperaturer mellom 14 og 30 grader, og larvene kan pulverisere treverk, og angripe bærende konstruksjoner.  Anticimex skriver: «Man kan bekjempe et husbukkangrep på en bygning ved å fjerne angrepet trevirke og brenne det, gasse bygningen eller sprøyte angrepet trevirke med egnet sprøytemiddel.» Så dette er noe man bør forsikre seg mot. Se etter ovale flygehull, omtrent 5–8 mm store, samt løst borrestøv.

Faroamaur finnes nå i hele verden

En maur med et spesielt navn, faroamaur, finnes også i Norge. Det er opptil 80 bekjempelser i året. Den er som navnet tilsier av tropisk opprinnelse, men nå finnes den i hele verden. I Norge kan den overleve innendørs. Denne mauren er veldig liten, kun 2 mm lang. De kan ha mange reir, og disse henger sammen i en koloni. Alt i alt ikke noe særlig å ha i hus!

Hvis du har skadedyr i boligen, ta kontakt for å selge

Det er nesten for godt til å være sant, og det er ikke en aprilspøk! Vår erfaring er at vi alltid til slutt klarer å få kontroll på skadedyrene. Noen ganger innebærer det store endringer, og kanskje fullstendig rehabiliteringer, men vi selger ikke boligen din videre før alt er på stell. Risikoen tar vi på egen kappe. Du får riktig pris på boligen, og du kan slappe helt av. Mange kjenner det begynner å klø bare ordet skadedyr i bolig nevnes, men for oss er det kun rutine. Ta kontakt i dag hvis du ønsker å selge boligen. Med eller uten skadedyr!